print
nl  . fr  . en 
             
               
website by webalive

Benefiet ten gunste van Uganda op 9 februari 2007   

Na een recent vakantie- en werkbezoek aan Uganda, werd het duidelijk hoeveel nood er in dit land is aan gerichte medische en maatschappelijke steun. Zonder afbreuk te willen doen aan de inspanningen van grote niet-gouvernementele organisaties (ngo's) en liefdadigheidsprojecten, krijgt U wellicht, net als ik, vaak het gevoel dat U bij voorkeur een duidelijker omschreven en meer tastbaar project zou willen steunen. Dat is nu net het opzet van dit ganse gebeuren.

De projecten die we voorstellen zijn ingegeven door schrijnende tekorten die ter plaatse werden vastgesteld en kritisch werden geanaliseerd.

Tegelijk kan de steun rechtstreeks, efficiënt en integraal worden geïnjecteerd. Opvolging van zulke projecten is bovendien onontbeerlijk en mee opgenomen in het opzet. De 3 projecten worden uitgebreid beschreven op de achterzijde van dit blad.

Een feestelijke benefietavond met 300 gasten zal plaatsvinden in het Posthof op vrijdag 9 februari vanaf 19.00 u. Wij beloven een prachtdiner waarin degusteren, dineren, informatieve speeches (o.a. door Johan Van Hecke, Europees parlementslid en steunverlener aan het kindsoldaten project), dans en entertainment tot één groot onvergetelijk feest zullen vervloeien. U bent hierop van harte welkom.

Indien U die avond niet aanwezig kan zijn maakt U ons ook zeer blij met een gift van 30. Deze bijdrage staat gelijk aan de prijs die een Ugandese vrouw en haar baby van vroeggeboorte kan vrijwaren via ons onderzoek.

Uw financiële bijdrage maakt degelijk verschil voor kinderen en volwassenen in nood!

Wij zien uw inschrijvingen voor het diner graag tegemoet op  leen.kestens@bulli.be. Giften en betaling van het diner kan U storten op de speciale rekening 'Femicare-Uganda benefiet' met nummer 330-4232866-34. 

Dr G Donders, Gynaecoloog,
H Hart Tienen,
UZ Gasthuisberg,
professor infectieziekten Universiteit Luik