print
nl  . fr  . en 
             
               
website by webalive

   Drie Uganda projecten      
                                                                   klick hier om folder af te drukken  

Het eerste project is de meeste mensen niet onbekend door de jarenlange niet-aflatende inzet van Els de Temmerman en de vzw Aboke kinderen, en betreft de opvang van uit oorlogsgebied ontzette kindsoldaten, die een jarenlange schooldeprivatie en lichamelijke en psychische martelingen moeten zien te overwinnen. Het project om deze kinderen na hun opvang in het 'Rakele centrum' in Lira terug school te laten doorlopen wordt met strenge vaderlijke hand opgevolgd door de vzw Kindsoldaten. Met ons benefiet project, in samenwerking met het Heilig Hart Ziekenhuis Tienen, beogen wij de studie toekomst van minstens 30 kinderen te waarborgen.

 Dit jonge meisje werd door de rebellen ontvoerd en om haar te straffen werden haar lippen afgesneden met een machete. Veel van deze meisjes worden meegenomen als sexslavinnen van de commandanten van het rebellenleger. Als ze bevrijd kunnen worden, zijn ze vaak zwanger of hebben sexueel overdraagbare ziekten. 

Het tweede project betreft een op te starten wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en voorkoming van twee belangrijke kruispunt problemen van de volksgezondheid in Uganda: besmetting met het AIDS virus (HIV), en het hoge vroeggeboortecijfer. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de samenstelling van de afweerbacteriën van de vagina een cruciale rol kan spelen in het voorkomen van beide verwikkelingen: vroeggeboorte en HIV besmetting. Het is volledig onbekend hoe de abnormale vaginale weerstandspatronen verspreid zijn onder de bevolking, vooral in de afgelegen, rurale gebieden. Het herkennen en behandelen van deze abnormale flora kan tot 30% van de vroeggeboortes en een even groot aantal besmettingen met HIV helpen voorkomen, hetgeen en enorme impact zou hebben op de volksgezondheid van dit land, en de regering in staat stellen om gerichte, en tegelijk goedkope en efficiënte maatregelen te treffen. Dit onderzoek draagt de steun van de Ugandese regering. Mevr Catherina Vrijens wacht als speciaal daartoe bijgeschoolde verpleegster op het startsein om voor dit project voor 6 maanden naar Uganda te vertrekken. Prof Dr G Donders zal het project als wetenschappelijk coördinator persoonlijk opvolgen.

 De bekende massacre bij het dorp Aboke. Bewoners werden op de meest afschuwelijke manier doodgemarteld, handen op de rug gebonden. Sommigen werden voeten of hoofd afesneden om in een kookvuur te gooien (pot in het midden). Familieleden werden dan verplicht hiervan te eten....een greep uit de afschuwelijke verhalen die je hier hoort en waarvan veel jongeren hier getuige waren....

Een derde project betreft de aanschaf van een echo apparaat voor de dienst verloskunde van de primaire regionale Naggalama kliniek in het centrum van het land, zo'n 100 km van de hoofdstad Kampala. Bij ziekenhuisbezoek viel de uitzonderlijke organisatie van het ziekenhuis op, de inzet, de professionaliteit, maar tezelfdertijd ook het gebrek aan basis apparatuur. Als gynaecoloog met ervaring in Africa was het maar al te duidelijk dat goede moderne praktijk maar mogelijk wordt indien een goed functionerend echotoestel voorhanden is. Vermits verhuis van oude apparatuur van onze ziekenhuizen een dure maar niet duurzame oplossing is, hebben wij na overleg geöpteerd voor aanschaf van een nieuw toestel bij een lokale toeleverancier, die ook voor het onderhoud ervan kan instaan. De geraamde kostprijs is 12.000 euro, waarvoor ook andere projecten, onder andere in Italië, lopend zijn.

 Rachele' opvangcentrum links, en rechts gerehabiliteerde kinderen terug op school via sponsoring door  www.kindsoldaten.be