print
nl  . fr  . en 
             
               
website by webalive

Een Hart voor UGANDA  

Hoe staat Uganda ervoor?

Uganda was lange tijd hèt bewijs in Afrika dat effectieve armoedebestrijding mogelijk is. Het land kende vele jaren een stabiel macro-economisch klimaat (forse economische groei, lage inflatie, sterke lokale munt) en in nauwe samenwerking met de internationale donorgemeenschap zijn prijzenswaardige resultaten op het terrein van armoedebestrijding bereikt.

In de jaren negentig zijn onder meer indrukwekkende resultaten geboekt op het gebied van hiv/aids-bestrijding, armoedebestrijding, onderwijs en het voorzien in veilig drinkwater. Sinds het begin van het nieuwe decennium is het beeld evenwel minder rooskleurig.

De positieve tendens voor veel van de hierboven genoemde armoede-indicatoren is inmiddels nagenoeg verdwenen en het gevaar van terugval dreigt. Zo is het percentage van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft voor het eerst sinds vijftien jaar toegenomen (van 34% naar 38%). Vooral op het politieke vlak bestaan er zorgen. Er wordt extra druk uitgeoefend op de Ugandese regering om de verkiezingen in 2006 zo eerlijk mogelijk te laten verlopen en om de oppositie de kans te geven zich te organiseren. Daarnaast wordt Uganda geplaagd door toenemende corruptieschandalen, waar onvoldoende tegen wordt opgetreden. Ook het conflict in Noord-Uganda dat al 20 jaar voortduurt krijgt onvoldoende aandacht van de regering. De regering in Kampala heeft tot nu toe te weinig ondernomen om de situatie van de 1,7 miljoen ontheemden in de vluchtelingenkampen te verbeteren. Hulp aan Uganda wordt verstrekt in het kader van het PRSP.
Uganda heeft indrukwekkende resultaten laten zien op het gebied van armoedebestrijding, heeft een solide macro-economisch beleid, en heeft op een aantal gebieden goede hervormingen doorgevoerd. De recente zorgen doen daar niets aan af. Uganda is van belang voor stabiliteit in de Grote Meren Regio.
Uganda is sterk afhankelijk van ontwikkelingshulp. Circa 50% van de overheidsbegroting wordt door donoren gefinancierd.